Næren Mannskor

Næren Mannskor

Næren Mannskor er et mannskor i Ringsaker. Dirigent, Erik Brænden. Øvelser i Moelv kirkesenter.
Les mer