Om vårt kor

Moss, Norge

35 Medlemmer

Info

Tid og sted for øvelsene våre
TidspunktSted

Torsdager

18:30 - 21:30

Druidegården
Moss Mannskor ble stiftet 11.april 1895, og har solide tradisjoner. Korets første navn var Møllearbeidernes Sangforening, men flere ville være med. Koret skiftet raskt navn til De Centraliserte Fagforeningers Sangforening. Et ønske om å stå friere og ikke være så sterkt bundet til fagforeningene, førte imidlertid til at koret fra 1899 fikk navnet Moss Arbeider Sangforening. Dette navnet ble beholdt helt frem til 2012 da man endret navnet til Mannskoret MAS. Fra 2024 heter vi Moss Mannskor. Koret er i dag tilknyttet Norges Korforbund.    Koret har over 40 medlemmer med en meget jevn fordeling på de fire stemmegruppene. Gjennomsnittsalderen er relativt høy, og vi ønsker oss nye sangere. Vi har ingen aldresgrense for opptak i koret. Det blir gjennomført en enkel sjekk for å bestemme hvilken gruppe man passer inn i.    Vi har et variert repertoar med en fin kombinasjon av gammelt og nytt. Finner vi en sang vi ønsker å synge tar vi den inn. Mangler vi arrangement får vi dette gjort av dyktige musikere.    Den sosiale faktoren i koret er høy. Vi deltar på, og arrangerer også selv, sangfestivaler med en god blanding av sang og sosialt samvær.