Om vårt kor

Ålesund, Norge

42 Medlemmer

Medlemmer

1. tenorer

Atle Jacobsen

Geir Arne Dyb

Jørn Hoggen

Markus Granli

Dagfinn Ratvik

Helge Wolstad

Kurt Skjong

+ 5 flere 1. tenorer

2. tenorer

Jan Arne Osen

Torgeir Aasen

Webjørn Rekdalsbakken

Sekretær

Albert Langva

Arild Berset

Kjell Dybvik

Tor Magne Leira

+ 3 flere 2. tenorer

1. basser

Egil Engvik

Einar Heen

Jarle Refsnes

Harald Giørtz

Lidvar Saure

Monrad Hoff Fet

Roar Wiig

Sverre Pedersen

+ 4 flere 1. basser

2. basser

Arnstein Johansen

Arnstein Kvernevik

Musikkutvalg og Styre

Bjørn Larsen

Fritz Notø

Lars M. Fugledal

Kasserer

Oddbjørn Sperre

+ 1 2. bass

Dirigent

Maria Hiteva

Dirigent